Welcome 

Sunday Morning Bible Study                 9:15 AM

Sunday Morning Worship                     10:30 AM

Sunday Evening Prayer & Bible Study  6:00 PM

Wednesday Evening Bible Study           6:30 PM